img img
IGROUPALL

โปรแกรมสต็อกสินค้า

โปรแกรมบริหารสต็อกสินค้า และ คลังสินค้า

มีระบบ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดส่ง บริหารตัวแทน และ ฝ่ายขาย online
ทางเราจะเน้นการวางระบบให้บริษัท ทุกฝ่ายให้ใช้งานระบบโปรแกรมตัวเดียวกัน เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลไปยังทุกฝ่ายให้ทำงานได้ไวและสะดวกขึ้น
TEL 082-9809952
เป็นโปรแกรม บริหารการจัดการ ควบคุมคลังสินค้า สต็อกและการขายสินค้า มีระบบรับสินค้าเข้าจากการสั่งซื้อ PO และสามารถทำการโอนย้ายสินค้า และเบิกจ่ายสินค้าได้ และยังทำการขายสินค้าด้วย ระบบ barcode และสามารถออกใบกำกับภาษีและวางบิลกับลูกค้าได้ และยังสามารถต่อกับมือถือได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
TEL 082-9809952
mockup
FEATURES

01

ระบบการตั้งค่า

 • ตั้งค่า
 • เพิ่มชื่อบริษัทได้
 • เพิ่มสาขาได้
 • เพิ่มคลังสินค้าได้
 • 02

  ระบบ ORDER

 • บันทึก ORDER ได้
 • ตรวจสอบสถานะ ORDER ได้
 • มีระบบเช็คสินค้าในคลัง ก่อน ออก ORDER ให้อัตโนมัติ
 • มีระบบแจ้งเตือน ORDER
 • 03

  ระบบจัดซื้อสินค้า

 • ออกใบขอซื้อสินค้า PR ได้
 • ออกใบสั่งซื้อสินค้า PO ได้
 • ตรวจสอบได้ว่า ใบ PO ไหนรับสินค้าครบหรือยัง
 • มีระบบการคำนวณสินค้าที่จะออกใบ PO เป็นลักษณะ AI
 • 04

  ระบบสต๊อกสินค้า

 • รับสินค้าเข้าได้หลายรูปแบบ
 • ตัดสต๊อกด้วย การเบิก โอน ขาย ปรับปรุง
 • รับสินค้าเข้าจาก บาร์โค๊ดได้เลย
 • ระบบเบิกสินค้าไปผลิต
 • ระบบรับคืนสินค้าจากการผลิต
 • ระบบตัดของเสียจาการเบิก
 • ระบบตรวจสอบการเบิกสินค้าไปผลิต
 • 05

  ระบบการขาย

 • เก็บประวัติลูกค้า ไว้ในระบบ
 • ออกใบเสนอราคาได้
 • ขายสินค้าได้ หลายแบบ เงินสด เครดิต
 • มีหน้าขายสินค้าแบบยิงบาร์โค๊ด POS ต่อลินชักเก็บเงินได้ กรณีมีหน้าร้าน
 • ระบบฝากขายตัวแทน
 • 06

  ระบบจัดส่งสินค้า

 • จัดสินค้าตามใบขาย
 • มีใบติดกล่องสินค้าส่งร้านค้าได้
 • มีใบติดกล่อง ส่ง kerry ไปรษณีย์ ONline ได้
 • 07

  ระบบรับชำระเงิน ออกใบเสร็จ

 • รับชำระเงินจากการขายได้หลายรูปแบบ
 • มีระบบควบคุมเช็ค
 • 08

  ระบบลูกหนี้

 • รู้ว่าใคร ค้างชำระเงินเราอยู่บ้าง
 • ออกใบวางบิล เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
 • 09

  ระบบแจ้งเตือน

 • แจ้งเตือนใบ ORDER
 • แจ้งเตือนสินค้าต่ำกว่า สต็อก
 • แจ้งเตือน การจัดส่งสินค้า
 • 10

  ระบบภาษี และคืนสินค้า

 • โปรแกรมจะรวบรวม ใบกำกับภาษีซื้อ ขาย ให้ อัตโนมัติ
 • ออกใบลดหนี้ และรับคืนสินค้าจากการขาย
 • 11

  ระบบทำจ่าย

 • ทำจ่ายเงินค่าต่างๆ
 • 12

  รายงานต่างๆ

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  img

  ติดต่อ 082-9809952

  LINE ID = romeigroupall


  โปรแกรม IGA INVENTORY กับ โปรแกรมสต็อกทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร
  ความแตกต่างจากโปรแกรมสต็อกทั่วไป ?
 • 1.โปรแกรมสต็อกสำเร็จรูปทั่วไปไม่สามาสั่งเขียน หรือปรับโปรแกรมเพิ่มเติมได้......แต่โปรแกรมจากทาง IGROUPALL ลูกค้าต้องการระบบอะไรเพิ่ม ทางเราสามารถสั่งเขียนระบบเพิ่มเติมได้เพื่อให้ระบบใช้งานกับทางบริษัทลูกค้าได้ตรงการทำงานได้ 100%
 • 2.เรื่องการบริหารงานทุกฝ่ายในบริษัท ให้จบใน โปรแกรมเดียว หรือระบบเดียวของทาง IGROUPALL โดยปกติแล้ว ถ้าโปรแกรม สต็อกทั่วไป อาจจะมีแค่การ บันทึกรับสินค้าเข้าและออก แต่ถ้าการทำงานจริงๆภายในบริษัทหรือองค์กร มันจะมีระบบการทำงานเริ่มจาก ฝ่ายจัดชื้อสินค้าสั้งซื้อของเข้ามา ต่อมา ฝ่ายคลังสินค้าทำการรับสินค้าเข้า และต่อมาฝ่ายขายก็จะเป็นการขายสินค้าและให้ฝ่ายคลังสินค้าจัดการเตรียมสินค้าให้ตามรายการขายของฝ่ายขาย และให้ฝ่ายการเงินออกใบวางบิลรับชำระเงินต่างๆ และ ส่งเอกสารไปให้กับทาง ฝ่ายจัดส่งสินค้า ส่งของไปให้ลูกค้า ระบบ IGROUPALL เลยเป็นมากกว่า ระบบสต๊อกสินค้าทั่วไป ที่ไม่ได้มีแค่ระบบสต๊อกสินค้าแค่ระบบเดียว แต่มีทุกระบบที่จะบริหารบริษัทได้ทุกฝ่ายและทุกส่วนงานได้เลย
 • 3.การขายสินค้า ในสมัยนี้มี การขายหลายรูปแบบ ยกตัวอย่าง ขายเงินสด ขายเครดิต ฝากขาย ขายให้ตัวแทน ขาย online ขายส่งออกนอกประเทศ ขายในประเทศ ชื้อของจากในประเทศและนอกประเทศ เรื่องการ วางระบบให้ดี ต้องมีการคิดต้นตุน ในระหว่างการสั่งซื้อ จากต่างประเทศ เพราะค่าเงินแต่ละวันจะ ขึ้นลงตลอด แต่ ระบบของทาง IGROUPALL มีฟังชั่นการแปลงค่าเงินสกุลเงิน ให้ อัตโตมัติ และ มีการขาย แบบตัวแทน ที่เราสามารถรู้ว่าสินค้า ที่เราส่งไปให้ตัวแทน ตัวแทนขายสินค้าไปได้เท่าไหร่แล้ว สต๊อกที่ยังคงเหลืออยู่ตัวแทนเหลืออยู่เท่าไหร่ และ มีการคืนสินค้ากลับมาจากตัวแทน มีสินค้าอะไรบ้างและเป็นจำนวนเท่าไหร่
 • 4.การใช้ระบบงาน ก่อนวางระบบแต่ละบริษัท ให้ดี จะต้องรวบรวมปัญหา และลักษณะการทำงานแต่ละบริษัทออกมา และ มองการเอาระบบ ไปแก้ปัญหายังไงให้ ได้ใช้งานได้ 100% และทุกมิติ และทำยังไงให้ ระบบงานจากที่ทำอยู่ เมื่อใช้ระบบงานจากทาง IGROUPALL แล้วทำให้ระบบงานจากเดิม ที่ช้าอยู่ มีการทำงานได้ไวขึ้น ขั้นตอนไหนลดไปได้บ้าง และให้ระบบทำงานแทน
 • 5.ทาง IGROUPALL มีการดูแลดูค้าไปตลอดทุกปี โดยจะทำเรื่องการสำรองข้อมูล ไว้ให้ทุกวัน และมีทีม IT ช่วย support ที่จะวางโครงการพัฒนาระบบต่อไปให้ดียิ่งขึ้นไปในทุกๆปี เพื่อให้บริษัทของลูกค้าได้มีระบบที่ดีที่สุดและทันยุคสมัย หากเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป คิดว่า หากข้อมูลหรือโปรแกรม เสียขายขึ้นมา ก็คงใช้งานไม่ได้ต่ออีกเลย ซึ่งเราไม่ได้อยากให้ลูกค้า เจอปัญหาแบบนั้น
 • 6.ทาง IGROUPALL มีการไปสอนการใช้งานพนักงาน ทุกฝ่าย และมีการเตรียมข้อมูลนำเข้าให้ในระบบเพื่อให้ ทางบริษัทลูกค้าได้ เริ่มระบบได้ไว ไม่รอนาน
 • 7.ฟังชั่นการใช้งานโปรแกรม ออกแบบมาให้ลูกค้าใช้งานง่าย แต่เต็มไปด้วยคุณภาพการใช้งาน มีฟังชั่นทำอะไรได้หลายๆมิติ และ แก้ไขปัญหา ที่เป็นการทำงานของทุกฝ่ายร่วมกัน รวมไว้ให้ในโปรแกรมเดียวหมดแล้ว
 • Design

  โปรแกรมสามารถสั่งให้เขียนเพิ่มเติมได้

  Development

  เก็บข้อมูลได้ขนาดใหญ่ Big Data

  E-Marketing

  เรา นำข้อมูลสินค้าเข้าให้ สะดวก

  Clients Support

  สอนการใช้งานถึงบ้าน

  Clients Support

  ต่อกับมือถือใช้งานง่าย สะดวก ประหยัด

  Clients Support

  IGROUPALL STOCK

  โปรแกรม เหมาะกับใครบ้าง?

  1.บุคคลทั่วไป ที่พึ่งเริ่มธุรกิจ และต้องการรับรู้ต้นทุน รู้ยอดขาย
  2.บริษัท ต่างๆ ที่ต้องออกใบเสนอราคา รู้จำนวนสต๊อกสินค้า และการขาย
  3.ห้างร้าน ที่ต้องการขายสินค้าหน้าร้าน หรือมีการเบิกจ่ายสินค้า การโอนคลัง
  4.โรงงาน คลังสินค้า ที่มีการเก็บสินค้า และต้องการรู้จำนวนสินค้า
  5.บริษัทขนาดใหญ่ ที่มีหลายสาขา และต้องการใช้ระบบเดียว ในการบริหาร และควบคุมบัญชี

  ติดต่อเราได้ที่ LINE ID: romeigroupall เบอร์โทร TEL 0829809952

  img
  img
  Our Team
  ติดต่อเราได้ที่ LINE ID: igroupall เบอร์โทร TEL 0829809952
  img
  คุณโรม
  Creative Programmer
  img
  คุณตั๋น
  Programmer
  img
  คุณที
  Programmer
  img
  คุณโก้
  Sale
  img
  คุณเต้ย
  Translate
  Our Achievements
  0
  Facebook Likes
  0
  Happy Customers
  0
  Completed Projects
  0
  Winning Awards
  กระบวนการทำงานของ ระบบ
  img
  img
  บริการของเรา
  TEL 0829809952
  01.Implementation

  ให้คำปรึกษา และวางระบบ IGROUPALL STOCK SYSTEM ให้กับองค์กร

  02.Training

  อบรมผู้ใช้งานให้มีความเข้าใจ และสามารถใช้งาน IGROUPALL STOCK SYSTEM ได้อย่างเหมาะสม

  03.Configuration

  ตั้งค่าเริ่มต้นระบบที่เหมาะสมกับธุรกิจ กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของพนักงานแต่ละแผนก

  04.Data Importing

  นำเข้าข้อมูลที่เป็นตัวตั้งต้นระบบ (Master Data) เช่น ข้อมูล ลูกค้า คู่ค้า ผลิตภัณฑ์ ราคา

  05.Customization

  เรามีบริการเขียนระบบเพิ่มเติม ปรับระบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและธุรกิจลูกค้าได้

  06.Form / Report

  แก้ไขแบบฟอร์ หรือรายงาน ตามความต้องการของลูกค้า


  โปรแกรมสต็อกสินค้า,โปรแกรม+สต็อก,สต็อก+โปรแกรม,โปรแกรมสต็อกสินค้า,โปรแกรมคลังสินค้า,โปรแกรม+คลังสินค้า,คลังสินค้า+โปรแกรม โปรแกรมระบบคลังสินค้า,โปรแกรมสโตร์,สโตร์+โปรแกรม,โปรแกรมควบคุมคลังสินค้า

  img

  ติดต่อเรายังไง?

  ติดต่อเราได้ที่เบอร์โทร 082-9809952 Email: igroupall@gmail.com

                                           

  Get To Know Us